معماری پایدار

15
ژانویه

مصالح ساختمانی

  از مصالح ساختمانی در احداث ساختمان ها و تولید سازه های مختلف استفاده می شود. مصالح ساختمانی دارای انواع مختلف می باشد. و به سه دسته تقسیم می...

مطالعه بیشتر
04
ژانویه

هنر و معماری ایرانی

تاریخ هنر و معماری ایرانی بیش از 5000 سال می باشد. هنر و معماری ایرانی، تحت تأثیر هنر اسلامی شکل گرفته است. معماری ایرانی، بین قرن پانزدهم و هفدهم،...

مطالعه بیشتر