معماری اقلیمی

23
ژانویه

معماری مدارس

ارائه ی یک پروژه ی موفق طراحی معماری مدارس، فقط ایجاد فضایی زیبا و دلپذیر نیست. برای دستیابی به بهترین و کامل ترین نتیجه، برای یک پروژه ی طراحی...

مطالعه بیشتر
09
ژانویه

معماری اقلیمی

  اقلیم ها و مناطق آب و هوایی متفاوت در ایران وجود دارد.سبک معماری در گذشته، بر اساس شرایط آب و هوایی و اقلیمی شکل می گرفت. در دسترس...

مطالعه بیشتر