طراحی دکوراسیون به سبک مدرن

22
ژانویه

معماری هتل ها

بررسی طراحی و معماری هتل، به عنوان محل اقامت موقت همراه با پذیرایی، در سراسر جهان، مورد توجه می باشد.یک معمار هنگام طراحی یک هتل، مواردی را از نظر...

مطالعه بیشتر
طراحی داخلی مدرن
14
اکتبر

طراحی داخلی مدرن

  مدرنیسم در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و در اواخر دهه 1930 به اوج خود رسید و پس از آن به آرامی با شکل گیری جنبش هایی مانند...

مطالعه بیشتر