گروه ساختمانی مهام
17
آگوست

ساخت و ساز و محیط زیست

  ساخت و ساز و محیط زیست مسئله حائز اهمیتی می باشد .که باید توجه ویژه ای به آن شود .با توجه به تهدیدهای جدی تغییرات آب و هوایی...

مطالعه بیشتر