23
اکتبر

طراحی داخلی هالیوود ریجنسی

    سبک هالیوود ریجنسی یک سبک طراحی داخلی آمریکایی است که در کالیفرنیا در دهه 1930 ظاهر شد و هر دهه کامل تر از قبل می شود .محصولی...

مطالعه بیشتر