بازسازی ساختمان

بازسازی تجاری
26
آگوست

بازسازی تجاری

    بازسازی تجاری شامل به روز رسانی یا بازسازی مکانی است که مشاغل مختلف در آن فعالیت می کنند . این ساختمانها معمولاً دفاتر ، فضاهای خرده فروشی...

مطالعه بیشتر
بازسازی بناهای تاریخی
03
آگوست

بازسازی بناهای تاریخی

    بازسازی بناهای  تاریخی فرایند انتخاب ، تحقیق و نگهداری از اماکن قدیمی است که میراث فرهنگی یک کشور را به ثبت می رسانند. با استفاده از تخصص...

مطالعه بیشتر