16
دسامبر

طراحی منظر

طراحی منظر یا لنداسکیپ، همان هنر چینش فضا(حیاط، فضای شهری، باغ و …) است که بر مبنای زیبایی شناسی شکل گرفته است. و به دو قسمت اصلی تقسیم می­شود: هارد اسکیپ و سافت اسکیپ.

هارد اسکیپ، همان اجزای بی ­جان محیط است .و سافت اسکیپ، اجزای زنده محیط هستند.

با اینکه  اهمیت طراحی لنداسکیپ برکسی پوشیده نیست.اما لنداسکیپ یا منظر، آخرین مکانی هست که مردم به فکر طراحی آن هستند. طراحی خیابان، حیاط، بالکن، باغچه و فضاهای پیرامون خانه، دقیقا به اندازه حمام، هال و آشپزخانه اهمیت دارند. پیوستگی فضاهای داخلی و خارجی و حذف دیوارها، باعث همگن شدن فضاها می­شود.آرامش فردی را بالا می­برد. و احساس امنیت را افزایش می­دهد.به­ طوری­که تقابل فضاهای خارجی و داخلی، دارای تعاریف مشخص و مرزهایی نامشخص است.

زیبایی شناسی در معماری سنتی ایران، جایگاه ویژه­ ای دارد .و طراحی لنداسکیپ بخشی از این زیبایی­ شناسی است .که در مساجد، معابر، خانه­ ها، حیاط­ها و … از آن استفاده شده است. هرکشوری، بسته به تاریخ و فرهنگ خود، طراحی لنداسکیپ مخصوص به خود را دارد. حیاط های شهرهای گرم و خشک با راهروهای طویل و حوض پر از آب میانشان، عمارت های بزرگان و چهارباغ هایشان، خانه های مناطق شمالی با پرچین هایشان همه و همه در فهم ربط تاریخ، فرهنگ و اقلیم با لنداسکیپ به ما کمک می کنند.

طراحی لند اسکیپ باعث افزایش کیفیت فضای شهری و خلق فضایی نوآورانه می­شود. درنتیجه، اگر هر کسی به همان میزانی که به درون خانه خود اهمیت می دهد به فکر محیط های بیرونی نیز باشد. بی شک ما با شهری زیباتر مواجه خواهیم شد. یکی از مهمترین مراحل محوطه ­سازی و کاربردی بودن منظر، معرفی و خوانش صحیح طرح منظر یا لنداسکیپ است. وجود عوامل شاخص در منظر به شکل ­گیری بیشتر آن کمک می­کند .و در حافظه مردم می­ماند.

با افزایش شهر نشینی و جمعیت، به مرور زمان فضای سبز عمومی جای خود را به فضای سبز خصوصی و نیمه خصوصی می دهد. زیرا در سال های آتی وجود فضا های سبز عمومی پاسخ گوی نیاز عموم مردم نخواهد بود. به همین دلیل ایجاد فضا های سبز حداقلی در بام ها، دیوار ها و محوطه ها جزء نیازهای عمومی محسوب می گردد. برخی از مزایای محوطه سازی شامل افزایش ارزش ملک، کاهش آلودگی، تلطیف هوا، افزایش آرامش و آسایش می باشد.

اریک پرری می گوید: ” معماری، مردمی ترین هنر است .و مردم، سخت­گیرترین منتقد آن ” . از همین روست که مهم ترین الزاماتی که باید برای آگاه سازی مردم از وجود طراحی منظر  ایجاد شده، اعمال شود، قابلیت دسترسی و استفاده همگانی، خوانایی، هویت بخشی، حس دعوت کنندگی و نفوذپذیری آن می باشد.

با اینکه آنچه خانه ما را احاطه کرده است اگر نه بیشتر که به اندازه همه آنچه درون آن را پر کرده است، اهمیت دارد. معمولا فضای بیرون خانه آخرین جایی است که به فکر طراحی آن می افتیم . عناصری که حیاط، خیابان، باغچه و دیگر فضاهای پیرامون خانه ما را تشکیل می دهند دقیقا به اندازه عناصری که حمام، هال و آشپزخانه ما را زینت می بخشند، اهمیت دارند. پیوستگی فضاهای داخلی و خارجی و برداشتن دیوارهایی که حکم مرزهای خیالی را پیدا کرده اند به همگن تر شدن جامعه، آرامش فردی و بالا بردن احساس امنیت می انجامد. شاید بتوان گفت که تقابل فضاهای خارجی و داخلی مثل تقابل دریا و ساحل است.تعاریفی مشخص و مرزهایی نامشخص.

معماری و شهرسازی سنتی ایران همواره پایبند به مباحث زیبایی شناختی بوده است. طراحی های گوناگون باغ ها، معابر، مساجد، خانه ها، حیاط ها و… . البته ایران مورد استثنایی ای در این میان نیست. تمام کشور ها و شهرهای مختلف جهان بسته به تاریخ و فرهنگ خود از نوع بخصوصی از طراحی منظر و شهرسازی استفاده کرده اند.

اگرچه اجرای یک، ده یا صد پروژه توسط طراحان لند اسکیپ که به زیبایی تعهد دارند در کلیت یک شهر چندان به چشم نمی آید اما فراموش نکنیم که این تجمیع کمیت ها است که به خلق کیفیتی جدید می انجامد. اگر هر کسی  به همان میزان که به درون خانه خود اهمیت می دهد به فکر محیط های بیرونی نیز باشد بی شک ما با شهری زیباتر مواجه خواهیم شد.

منظور از سیاست های عکس العملی سیاست هایی هستند که با برنامه قبلی تدوین نشده اند. برای مثال بعد از ورود مهاجران به شهر تهران در دهه 40 شمسی درباره چگونگی اسکانشان تصمیم گیری شد تصمیم ها و سیاست هایی که عموما تاثیر مناسبی نیز نداشتند.

 

homelifeambition